Avrupa Diyaliz Merkezi

Kalite Yönetimi

Merkezimizde sağlıkta kalite standartları diyaliz seti kapsamında kalite yönetim birimi çalışmalarıyla hasta ve çalışan güvenliği ile çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Kalite Yönetimi Birimi

  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
  • Öz değerlendirmeleri yönetir
  • Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, Hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir
  • SKS diyaliz çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir